Elkontroll


Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att både elanläggning och apparater som ansluts till vägguttagen är hela och att de används på rätt sätt*. För att minska risker och undvika skador så bör regelbundna kontroller av er elanläggning utföras. Ju äldre en fastighet är desto större anledning att kontrollera elen. Offentliga miljöer, såsom parkeringshus och samlingslokaler, behöver en tätare tillsyn än en privat bostad.

Vi erbjuder därför en översyn av er elanläggning!

En auktoriserad elektriker tillsammans med en elkontrollant besöker er för att syna och gå igenom all er elinstallation samt ta fram ett protokoll. Återkoppling sker vid ett personligt möte där vi går igenom eventuella brister i anläggningen och hjälper er att åtgärda dem.

Vi går igenom:

Kontroll av jordfelsbrytare
Kontroll av överbelastning
Översyn av elsäkerhet på befintlig installation
Bedömning av elinstallationens skick
Termofotografering
Energibesparande åtgärder
Dokumentation av kontroll
Konsultation efter gjord kontroll

Genom dessa kontroller får ni ökad brand- och personalsäkerhet samt minskad risk för skador och driftstopp.

Kontakta oss för mer information och för att boka in en kontroll!
*Komplett information finns hos Elsäkerhetsverket.

Vill du bli kontaktad av oss? Skicka gärna ett mail!